Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1594. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 1996, stran 2157.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 1996 izkazuje:
– prihodke v višini        808,647.128 SIT
– odhodke v višini         789,384.991 SIT
– presežen prihodek v višini    19,262.137 SIT.
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– prihodke v višini         4,039.638 SIT
– odhodke v višini              0 SIT
– presežek prihodkov v višini    4,039.638 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v letu 1997 in se ga v višini 12,699.952 SIT rezervira za pokrivanje obveznosti iz leta 1996, v višini 6,562.185 SIT pa se ga razporedi namensko za investicije v družbene dejavnosti.
4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se skupaj z neporabljenim presežkom iz prejšnjih let v višini 270.523 SIT prenese v naslednje leto.
5. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40311-33/95
Idrija, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Idrija
Franci Jereb, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost