Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1578. Pravilnik o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti (osebna licenca), stran 2133.

Na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) in 28. člena statuta Veterinarske zbornice Slovenije je ustanovna skupščina Veterinarske zbornice Slovenije dne 22. 4. 1995 sprejela in izredna skupščina dne 13. 2. 1997 dopolnila
P R A V I L N I K
o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti (osebna licenca)
1. člen
S tem pravilnikom se določajo postopki in pogoji za izdajo, podaljšanje in odvzem osebnega dovoljenja za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti (v nadaljevanju: licenca).
2. člen
Licenca se izdaja na pisno zahtevo.
3. člen
Zahtevi za izdajo licence je potrebno priložiti:
– potrdilo Veterinarske fakultete v Ljubljani ali ustrezno nostrificirano diplomo drugih veterinarskih fakultet ali strokovnih šol in dokazila o doseženi akademski stopnji,
– potrdilo o opravljenem ali priznanem strokovnem izpitu,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o znanju slovenskega jezika v primeru, če se prosilec ni šolal v Sloveniji,
– dokazilo, da je član Veterinarske zbornice Slovenije.
4. člen
Zbornica mora o izdaji licence odločiti v 30 dneh po prejemu zahteve.
Licenčna listina poleg osebnih podatkov vsebuje:
– datum, kraj in zaporedno številko izdane licence,
– strokovni naziv in pridobljeno akademsko stopnjo izobrazbe,
– podpis predsednika zbornice.
Pritožbeni organ na odločitev je izvršni odbor zbornice.
5. člen
Licenca se izdaja za nedoločen čas. Veterinarji in veterinarski tehniki so dolžni vsakih 10 let dokazovati strokovno usposobljenost za nadaljnje delo v zasebni veterinarski dejavnosti. Zgornja strostna meja za predložitev dokazil je 55 let.
6. člen
Živinozdravniku in veterinarskemu tehniku se licenca odvzame:
– če je izključen iz zbornice,
– če ne opravi predpisanega strokovnega izpopolnjevanja oziroma preizkusa strokovne usposobljenosti,
– če mu je s sklepom sodišča ali razsodišča zbornice prepovedano opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti.
7. člen
O odvzemu licence sklepa strokovna komisija zbornice. Pritožbe na sklepe komisije rešuje izvršni odbor.
8. člen
Evidence izdanih, podaljšanih in odvzetih licenc vodi administrativna služba zbornice.
9. člen
Vsem veterinarskim strokovnim delavcem, ki so 1. januarja 1995 opravljali veterinarska strokovna dela, za katera je z zakonom določeno, da se opravljajo z zasebnim delom, se prizna licenca pod pogoji iz 3. člena tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina Veterinarske zbornice Slovenije in je objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice.
Pravilnik je objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice, št. 13. z dne 6. 3. 1997.
Predsednik
Veterinarske zbornice
Slovenije
doc. dr. Borut Zemljič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti