Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1577. Pravilnik o finančnem poslovanju zbornice, stran 2132.

Na podlagi 28. člena statuta Veterinarske zbornice Slovenije je ustanovna skupščina Veterinarske zbornice Slovenije dne 22. 4. 1995 sprejela
P R A V I L N I K
o finančnem poslovanju zbornice
1. člen
Ta pravilnik ureja način zbiranja in razporejanja sredstev zbornice ter nadzor nad finančnim poslovanjem.
2. člen
Finančno poročilo za preteklo leto mora sprejeti skupščina do konca februarja tekočega leta.
Predlog proračuna zbornice pripravi izvršilni odbor do 31. decembra za naslednje leto, sprejema pa ga skupščina zbornice z navadno večino prisotnih poslancev.
3. člen
Dokler ni sprejet proračun, se iz prihodkov lahko financirajo le tekoče dejavnosti zbornice.
4. člen
Izvršilni odbor med letom usklajuje bilanco prihodkov in odhodkov, določa dinamiko porabe, odloča o začasni uporabi likvidnostnih proračunskih sredstev ali o zadolževanju zbornice ter o nenačrtovani porabi. Za zneske do 1 milijona SIT odloča tudi direktor zbornice.
5. člen
Viri sredstev zbornice so:
– vpisnina,
– članarina in drugi prispeki članov,
– dohodki od izvajanja strokovnih nalog ter drugih poslov,
– proračun,
– donatorstvo in drugi viri.
6. člen
Finančno poslovanje zbornice se opravlja preko enotnega žiro računa.
Regijski odbori imajo lahko svoje vire dohodkov.
7. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem zbornice opravlja nadzorni odbor, ki so mu strokovne službe dolžne omogočiti dostop do vseh podatkov. Nadzor se opravi enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa, ali na zahtevo predsednika zbornice, izvršilnega odbora ali dveh regijskih odborov.
8. člen
Odgovorne osebe za podpisovanje finančnih dokumentov so predsednik zbornice, predsednik izvršilnega odbora in direktor zbornice.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice in je objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice.
Pravilnik je bil objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice, št. 13. z dne 6. 3. 1997.
Predsednik
Veterinarske zbornice
Slovenije
doc. dr. Borut Zemljič l. r.

AAA Zlata odličnost