Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1575. Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti, stran 2130.

Na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) in 28. člena statuta Veterinarske zbornice Slovenije je ustanovna skupščina Veterinarske zbornice Slovenije dne 22. 4. 1995 sprejela, izredna skupščina dne 13. 2. 1997 pa dopolnila
P R A V I L N I K
o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti
1. člen
Strokovno izpopolnjevanje in preizkus strokovne usposobljenosti načrtuje in organizira Strokovna komisija Veterinarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) s sodelovanjem Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: VURS) in veterinarskih ter drugih strokovnih organizacij. Komisija ima 5 članov in jo voli skupščina Veterinarske zbornice.
2. člen
Kot strokovno izpopolnjevanje štejejo izobraževalne aktivnosti, ki jih predhodno verificira zbornica. To so praviloma aktivno in pasivno sodelovanje na strokovnih tečajih, seminarjih, predavanjih in drugo.
3. člen
Izvršilni odbor sprejme na predlog strokovne komisije sistem točkovanja izobraževalnih aktivnosti ter do 31. decembra letni načrt strokovnega izpopolnjevanja in preizkusov strokovne usposobljenosti za naslednje leto.
4. člen
Strokovna komisija v letnem načrtu oziroma pred pričetkom izobraževalne aktivnosti oceni njeno izobraževalno vrednost s številom točk.
5. člen
Doseženo število točk v določenem obdobju velja kot dokazilo strokovne usposobljenosti. Kot dokazilo o opravljeni izobraževalni aktivnosti velja pisno potrdilo organizatorja izobraževanja.
6. člen
Veterinar in veterinarski tehnik, ki v določenem obdobju 10 let ne izpolnita pogoja iz 5. člena tega pravilnika, morata opraviti preizkus strokovne usposobljenosti. Potek in vsebino preizkusa ureja poseben pravilnik, ki ga pripravi strokovna komisija zbornice.
7. člen
Veterinar in veterinarski tehnik, ki ne opravita preizkusa strokovne usposobljenosti ali ne prideta na preizkus v določenem roku, se morata dodatno strokovno usposabljati v ustanovah, ki so pooblaščene za strokovno izpopolnjevanje. O vsebini in trajanju izpopolnjevanja odloča strokovna komisija zbornice na predlog mentorja v izobraževalni ustanovi.
8. člen
Veterinarju in veterinarskemu tehniku, ki tudi po drugem določenem roku ne prideta na preizkus oziroma po drugem neuspešnem preizkusu strokovne usposobljenosti, se odvzameta osebna licenca in dovoljenje za delo. Pravnomočno odločbo o odvzemu podpiše predsednik zbornice. O odločitvi se obvestijo VURS in veterinarska ustanova, kjer je kandidat zaposlen. Odvzem dovoljenja je lahko začasen ali trajen. Začasen odvzem licence odreja izvršilni odbor zbornice na predlog Strokovne komisije in sicer največ za dobo enega leta.
9. člen
Predložitev dokazil o strokovni usposobljenosti se prične s 1. 1. 1998. V letu 1998 poteka preverjanje za veterinarje in veterinarske tehnike, ki so diplomirali ali končali šolanje po letu 1968. Kot dokazilo strokovne usposobljenosti šteje udeležba na izobraževalnih aktivnostih, ki jih verificira Strokovna komisija veterinarske zbornice Slovenije.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice in da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in je objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice.
Soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za strokovno izpopolnjevanje in preizkus strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti izdano 28. 5. 1996, št. 323-08/96.
Predsednik
Veterinarske zbornice
Slovenije
doc. dr. Borut Zemljič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti