Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1573. Pravilnik o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije, stran 2129.

Na podlagi 104. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) je ustanovna skupščina Veterinarske zbornice Slovenije dne 22. 4. 1995 sprejela, izredna skupščina dne 13. 2. 1997 pa dopolnila
P R A V I L N I K
o verifikaciji in preverjanju pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije
1. člen
Ta pravilnik ureja postopke za verifikacijo in preverjanje pogojev v zasebnih veterinarskih organizacijah.
2. člen
Verifikacija in preverjanje pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti se opravita na zahtevo zasebne veterinarske organizacije oziroma nosilca veterinarske dejavnosti. Verifikacija se mora opraviti pred pričetkom poslovanja zasebne veterinarske organizacije.
3. člen
Verifikacijo in preverjanje pogojev opravi osemčlanska komisija, ki jo na predlog strokovne komisije imenuje izvršilni odbor (v nadaljevanju: IO) zbornice. Komisija dela v tričlanski sestavi. Komisija lahko po potrebi, ko gre za zahtevnejša strokovna, tehnična ali pravna vprašanja, povabi k sodelovanju tudi strokovnjake s teh področij.
4. člen
Zbornica mora najmanj 15 dni pred verifikacijo obvestiti nosilca zasebne veterinarske dejavnosti oziroma odgovorno osebo o času verifikacije.
5. člen
O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga podpišejo člani komisije in nosilec zasebne veterinarske dejavnosti. Na osnovi zapisnika izda zbornica najkasneje v 30 dneh dovoljenje za delo zasebne veterinarske organizacije.
6. člen
V primeru, da zasebna veterinarska organizacija ne izpolnjuje predpisanih pogojev, ji zbornica z odločbo zavrne izdajo dovoljenja oziroma odvzame dovoljenje za delo.
7. člen
Pritožbe proti odločbi zbornice rešuje Veterinarska uprava Republike Slovenije.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme skupščina zbornice, da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in je objavljen v Vestniku Veterinarske zbornice Slovenije.
Soglasje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za verifikacijo in preverjanje pogojev za opravljanje zasebne veterinarske dejavnosti ter izdaji dovoljenja za delo zasebne veterinarske organizacije izdano 28. 5. 1996, št. 323-08/96.
Predsednik
Veterinarske zbornice
Slovenije
doc. dr. Borut Zemljič l. r.

AAA Zlata odličnost