Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/1997 z dne 16. 5. 1997

Kazalo

1567. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove, stran 2122.

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih ter postopku za sprejem študentov v študentske domove
1. člen
V drugem poglavju pravilnika o pogojih in merilih za sprejem študentov v študentske domove (Uradni list RS, št. 29/96, 57/96) se dodata nova druga točka in nov 2.a člen, ki se glasita:
“2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti
2 a. člen
Če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– nagradi na državnem tekmovanju ali o mednarodni nagradi za umetniške dosežke ali
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem prvenstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem v študentski dom ali
– državni nagradi ali nagradi na mednarodni olimpiadi znanja, mu komisija za sprejem k točkam za uspešnost študija dodeli še 50% točk.
Pri dodeljevanju točk komisija za sprejem upošteva le eno izmed dokazil”.
V drugem poglavju 2., 3., 4. in 5. točka postanejo 3., 4., 5. in 6. točka.
2. člen
Dopolni se naslov 5. točke tako, da se glasi:
“5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in drugo”
3. člen
V 5. členu se med besedo “skrbniki,” in besedo “mu” doda besedilo “o oddaljenosti stalnega prebivališča več kot 25 km od kraja študija in da nima več kot dvakratne možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi dnevno”.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-18/95
Ljubljana, dne 7. maja 1997.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost