Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1461. Pravilnik o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin, stran 2006.

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/89, 9/90) v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), izdaja minister za znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o uradnih izkaznicah delavcev, pooblaščenih za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo oblika in vsebina ter izdajanje, zamenjava in evidenca uradnih izkaznic pooblaščenih delavcev Urada Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad), ki so pooblaščeni za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin.
2. člen
Uradna izkaznica pooblaščenih delavcev urada (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in je vezana v temno zeleno usnje v velikosti 105 x 65 mm.
3. člen
Videz obrazca izkaznice:
– na prvi strani platnic je na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim je napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “Republika Slovenija” je napis: “MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.” V spodnjem delu je besedilo: “URADNA IZKAZNICA”;
– na drugi strani platnic izkaznice je prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat urada. Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše: osebno ime imetnika izkaznice, njegov podpis, registrska številka izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja urada;
– na prvi strani izkaznice je besedilo, ki se glasi:
“Imetnik te izkaznice je na podlagi zakona o kontroli predmetov iz plemenitih kovin pooblaščen za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin.”
4. člen
Imetniki izkaznic se pri opravljanju svojega dela izkažejo z izkaznico.
Izkaznica ni prenosljiva.
5. člen
Izkaznico izda direktor urada.
Urad vodi register izdanih izkaznic s podatki:
– osebno ime imetnika izkaznice,
– datum izdaje,
– registrska številka,
– datum prenehanja veljavnosti ali nadomestitve izkaznice in
– razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
6. člen
Izkaznica se zamenja v naslednjih primerih:
– če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu Republike Slovenije,
– če je poškodovana,
– če je imetnik spremenil osebno ime.
7. člen
Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil za nadzor nad brezhibnostjo in žigosanjem predmetov iz plemenitih kovin.
8. člen
Izkaznice, ki so prenehale veljati, se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje določi direktor urada. O uničenju se sestavi zapisnik.
9. člen
Obrazec iz 3. člena tega pravilnika je objavljen kot priloga pravilnika in je njegov sestavni del.
10. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o vsebini in obliki uradne izkaznice delavcev, ki kontrolirajo brezhibnost ter nadzorujejo brezhibnost in žigosanje predmetov iz plemenitih kovin v prometu ter o evidenci izdanih uradnih izkaznic (Uradni list SFRJ, št. 30/82).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-2/97
Ljubljana, dne 15. aprila 1997.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti