Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1450. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1997/98, stran 1999.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/93) je Vlada Republike Slovenije na 10. seji dne 24. aprila 1997 sprejela
S K L E P
o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 1997/98
I
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 4. marca in 11. aprila 1997, tako da se na naslednjih članicah univerze vpis omeji na:
1. Akademija za glasbo
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnih programih Kompozicija, Dirigiranje, Petje, Inštrumenti s tipkami, Godala in drugi inštrumenti s strunami, Pihala, trobila in tolkala, Cerkvena glasba.
2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramska igra in umetniška beseda
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Gledališka in radijska režija
– 3 vpisna mesta za redni študij po univerzitetnem programu Filmska in televizijska režija
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Dramaturgija
3. Akademija za likovno umetnost
– 15 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Slikarstvo
– 6 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kiparstvo
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Restavratorstvo
4. Biotehniška fakulteta
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Krajinska arhitektura
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Biologija
– 70 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Lesarstvo
5. Ekonomska fakulteta
– 600 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Ekonomija
– 400 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Visoka poslovna šola
6. Fakulteta za arhitekturo
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Arhitektura
7. Fakulteta za družbene v vede
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – analitsko-teoretska smer
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Sociologija – kadrovsko menedžerska smer
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer analiza politik in javna uprava
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer mednarodni odnosi
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Politologija – smer obramboslovje
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem pogramu Novinarstvo
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Novinarstvo B
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Kulturologija
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem študijskem programu Komunikologija – smer trženje in tržno komuniciranje v 3. letniku
8. Fakulteta za farmacijo
– 125 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Farmacija
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Laboratorijska biomedicina
9. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Geodezija
10. Fakulteta za pomorstvo in promet
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Tehnologija prometa
11. Fakulteta za šport
– 160 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Športna vzgoja
12. Filozofska fakulteta
– 50 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Psihologija
– 10 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Geografija
– 70 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem enopredmetnem programu Prevajalstvo – smer angleščina -nemščina
– 80 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija kulture
– 35 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Pedagogika - smer pedagogika
– 70 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Zgodovina
– 15 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Umetnostna zgodovina
– 20 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Etnologija in kulturna antropologija
– 60 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Geografija
– 50 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Angleški jezik s književnostjo
– 40 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Nemški jezik s književnostjo
– 40 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Primerjalna književnost
– 30 vpisnih mest za študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Bibliotekarstvo
13. Medicinska fakulteta
– 150 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Medicina
– 40 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Stomatologija
14. Naravoslovnotehniška fakulteta
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Oblikovanje tekstilij in oblačil
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Grafična tehnika
15. Pedagoška fakulteta
– 120 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Učitelj razrednega pouka – Ljubljana
– 30 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Socialna pedagogika
– 20 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Likovna pedagogika
– 45 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Defektologija
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Predšolska vzgoja – Ljubljana
16. Pravna fakulteta
– 300 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Pravo
17. Veterinarska fakulteta
– 60 vpisnih mest za redni študij po univerzitetnem programu Veterinarstvo
18. Visoka šola za socialno delo
– 120 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo
19. Visoka šola za zdravstvo
– 80 vpisnih mest za redni in 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega – porodniško ginekološka smer
– 40 vpisnih mest za redni študij in 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Sanitarno inženirstvo
– 60 vpisnih mest za redni in 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija
– 40 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Delovna terapija – 3. letnik
– 180 vpisnih mest za redni in 80 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Zdravstvena nega – 3. letnik
– 30 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Radiologija – 3. letnik
– 60 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Fizioterapija – 3. letnik
20. Visoka upravna šola
– 235 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Javna uprava
21. Visoka policijsko-varnostna šola
– 30 vpisnih mest za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve
– 120 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve
– 60 vpisnih mest za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Varnost in notranje zadeve v 3. letniku.
II
Vlada Republike Slovenije ne daje soglasja k sklepu, sprejetem na sejah senata in komisije za dodiplomski študij Univerze v Ljubljani 4. marca in 11. aprila 1997 za omejitev vpisa na:
1. Akademija za glasbo
– za redni študij po univerzitetnem programu Glasbena pedagogika
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Operna šola
2. Biotehniška fakulteta - oddelek za agronomijo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Kmetijstvo - agronomija
3. Fakulteta za družbene vede
– za redni študij po univerzitetnem programu Komunikologija - teoretsko-metodološka smer
4. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
– za redni študij po visokošolskem strokovnem programu Gradbeništvo
– za redni študij po univerzitetnem programu Geodezija
5. Filozofska fakulteta
– za redni študij po univerzitetnem dvopredmetnem programu Sociologija
6. Visoka šola za socialno delo
– za izredni študij po visokošolskem strokovnem programu Socialno delo.
III
Za Slovence brez slovenskega državljanstva in za tujce se vpis lahko omeji le, če se jih za redni študij po posameznem študijskem programu prijavi več kot pet odstotkov nad številom vpisnih mest, razpisanih za državljane Republike Slovenije.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-04/97-4
Ljubljana, dne 24. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti