Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1429. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Hotel Dravinja), stran 1977.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, št. 45/94 – odl. US RS, št. 57/94, št. 14/95, št. 20/95, št. 63/95, št. 73/95 – odl. US RS, št. 9/96 – odl. US RS, št. 39/96, št. 44/96 – odl. US RS) in 31. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Slovenske Konjice dne 2. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (Hotel Dravinja)
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic, ki ga je izdelal Razvojni center – planiranje d.o.o. Celje pod št. proj. 07/97.
II
Osnutek iz 1. točke tega sklepa se razgrne v prostorih Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, soba št. 39.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo organizirana javna razprava, katere čas in kraj bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko zainteresirani vpišejo svoje pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v knjigo pripomb, ki bo na mestu javne razgrnitve ali pa jih pismeno posredujejo Občini Slovenske Konjice.
Rok za pripombe in predloge poteče trideseti dan po javni razgrnitvi.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/11/97
Slovenske Konjice, dne 2. aprila 1997.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost