Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1425. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996, stran 1974.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 41/95, 1/96) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji dne 1. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1996:
1.  prihodki             1.374,772.809,02 SIT
2.  odhodki
   tekoče obveznosti        1.225,930.974,67 SIT
   sredstva rezerve           7,765.000,00 SIT
3.  presežek prihodkov nad
   odhodki za prenos v leto 1997   141,076.834,35 SIT
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-003/97
Slovenj Gradec, dne 1. aprila 1997.
Predsednik
Sveta mestne
občine Slovenj Gradec
Niko R. Kolar l. r.
               Bilanca

   prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Slovenj
            Gradec za leto 1996


                            v tolarjih

PRIHODKI

Preneseni prihodki                 445,664.373,48

Prihodki od davkov pravnih in fizičnih oseb    444,441.128,02

Prihodki od davka na promet nepremičnin       17,553.341,90

Prihodki od davkov na premoženje           3,888.389,60

Prihodki od taks in pristojbin           27,989.126,51

Prihodki od lastne dejavnosti in drugi prihodki  258,201.850,20

Drugi prihodki                   177,034.599,31

Skupaj prihodki                 1.374,772.809,02


ODHODKI

Sredstva za splošno porabo             151,661.374,58

Sredstva za družbene dejavnosti          402,220.627,75

Sredstva za gospodarsko infrastrukturo       644,286.998,68

Sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter požarno varnost      17,405.865,76

Sredstva za druge odhodke              10,356.107,90

Sredstva rezerve                   7,765.000,00

Skupaj odhodki                  1.233,695.974,67

Prenos v leto 1997                 141,076.834,35


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti