Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1422. Sklep o medsebojni poravnavi finančnih obveznosti iz naslova delitve premoženja in delitvi kapitalskih oziroma ustanovnih vložkov bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič, stran 1972.

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 8. člena sklepa o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič (november 1996), 19. in 71. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/96), 10. in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 38/95 in 35/96) sta Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 27. 3. 1997 in Občinski svet občine Semič na seji dne 27. 3. 1997 sprejela
S K L E P
o medsebojni poravnavi finančnih obveznosti iz naslova delitve premoženja in delitvi kapitalskih oziroma ustanovnih vložkov bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič
1. člen
Občinska sveta občine Črnomelj in občine Semič sta na sejah v novembru 1996 sprejela sklep o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič.
S tem sklepom se dokončno uredijo premoženjska razmerja med novonastalima občinama.
2. člen
Medsebojne finančne obveznosti med občinama na dan 31. 12. 1996 so razvidne iz priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
Na podlagi kompenzacijskega dela delitvene bilance – priloga 2, ki je sestavni del tega sklepa, znaša obveznost Občine Črnomelj do Občine Semič 12,467.505,10 SIT.
3. člen
Občina Črnomelj bo poravnala svoje finančne obveznosti do Občine Semič v treh enakih obrokih, in sicer:
– prvi obrok do 15. maja 1997,
– drugi obrok do 15. decembra 1997,
– za tretji obrok do 15. decembra 1998.
4. člen
Ustanovitveni in kapitalski vložki bivše Občine Črnomelj pripadajo posamezni občini v razmerju 75,83% Občina Črnomelj in 24,17% Občina Semič.
Ustanovni in kapitalski vložki bivše Občine Črnomelj so razvidni iz priloge 3, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen
V primeru, da se po sprejetju tega sklepa o delitvi odkrije še kakršnokoli dodatno premoženje, ki je bilo pridobljeno pred 31. 12. 1994 in je pripadalo prejšnji Občini Črnomelj, veljajo kriteriji za delitev na novonastali občini:
– nepremičnine: so last tiste občine, na območju katere se nahajajo.
– premičnine: vrednost premoženja se deli v razmerju 75,83% Občina Črnomelj in 24,17 % Občina Semič.
6. člen
Ta sklep je sprejet, ko ga sprejmeta oba občinska sveta.
Sklep o delitvi premoženja bivše Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič, sprejet na obeh občinskih svetih v novembru 1996 in ta sklep se objavita skupaj v Uradnem listu in pričneta veljati naslednji dan po objavi, uporabljata pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 461-2/96
Črnomelj, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
Št. 461-10/97
Semič, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Semič
Anton Malenšek, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti