Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1415. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog, stran 1965.

Po 3. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) in statuta Krajevne skupnosti Kog je Krajevna skupnost Kog na seji dne 10. 4. 1997 sprejela
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kog
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Kog, v obdobju od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002 za posodobitev in izgradnjo krajevnih cest, izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture, obnovo kulturnozgodovinskih objektov in vzdrževanje objektov v uporabi KS.
2. člen
Referendum bo v nedeljo 1. 6. 1997 od 7. do 19. ure na glasovnih mestih, ki jih določi volilna komisija.
3. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo volilci vpisani v volilni imenik KS Kog.
4. člen
Na referendumu volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
KS Kog
                         GLASOVNICA
Na referendumu dne 1. 6. 1997 o uvedbi krajevnega samoprispevka v obdobju od 1. 7. 1997 do 30. 6. 2002 za financiranje posodobitve in izgradnjo krajevnih cest, izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture, obnova kulturno zgodovinskih objektov (cerkev) in vzdrževanje objektov v uporabi KS Kog v višini:
– 2% od neto plač zaposlenih,
– 4% od pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 2% od bruto zavarovalne osnove obrtnikov.
Na leto 100 DEM v tolarski protivrednosti lastniki vikendov.
Na leto 100 DEM v tolarski protivrednosti delavci začasno zaposleni v tujini.
GLASUJEM
                  “ZA”               “PROTI”
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo “ZA”, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
5. člen
S samoprispevkom bo predvidoma zbranih 29,000.000 SIT. Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren Svet KS Kog, ki o tem poroča zboru krajanov.
6. člen
Samoprispevka po tem sklepu so oproščeni občani, ki prejemajo prejemke, navedene v 12. členu zakona o samoprispevku.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Kog, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Sveta KS Kog
Zdravko Hlebec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti