Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1411. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996, stran 1959.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 72. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1996 izkazuje:
– prihodke      v višini       3.033,482.339,51 SIT.
– odhodke      v višini       2.867,140.313,96 SIT.
– presežek prihodkov v višini        166,342.025,55 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 166,342.025,55 SIT se razporedi v letu 1996 za izplačilo glavnice 5. kupona obveznic Občine Novo mesto v višini 78,627.315,71 SIT in prenese med prihodke proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 1997 v višini 87,714.709,84 SIT.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Novo mesto je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/97-12
Novo mesto, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.

AAA Zlata odličnost