Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1408. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode, stran 1957.

Na podlagi 163. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86 in Uradni list RS, št. 1/91) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine Medvode na 26. seji dne 25. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode
1. člen
S tem sklepom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: SPV) kot stalno delovno telo Občinskega sveta občine Medvode (v nadaljnjem besedu: občinski svet) in določi sestava in naloge sveta.
2. člen
SPV skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvijanje preventivnega in vzgojnega dela in za humanejše odnose v prometu ter tesno sodeluje s pristojnimi državnimi organi in organizacijami, društvi, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
SPV opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa,
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje učencev v cestnem prometu,
– sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo,
izobraževanjem in drugimi področji, pomembnimi za varnost prometa,
– razširja prometnovzgojne publikacije in druga gradiva, ter sodeluje s sredstvi obveščanja,
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,
– ugotavlja ogroženost učencev na poti v šolo,
– organizira razne vzgojno-preventivne akcije,
– razvija in pospešuje aktivnosti šolskih in predšolskih prometnih dejavnosti,
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah,
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
– opravlja druge naloge s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu.
4. člen
SPV ima predsednika in sedem članov, katerih mandat traja štiri leta. SPV, ki ga imenuje občinski svet, sestavljajo:
– en predstavnik občinskega sveta,
– štirje predstavniki osnovnih šol,
– en predstavnik vrtca,
– en predstavnik Policijske postaje Ljubljana – Šiška – oddelek Medvode,
– en predstavnik občinskega urada Občine Medvode.
Predlog imenovanja predsednika in članov SPV pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
5. člen
SPV je za svoje delo odgovoren občinskemu svetu. Občinski svet sprejema letni program dela SPV in potrjuje letna poročila. Sredstva za izvajanje nalog se določijo v vsakoletnem proračunu občine.
Del sredstev se lahko zagotovi tudi iz drugih virov.
6. člen
SPV se pri svojem delu posvetuje z županom Občine Medvode in predsednikom občinskega sveta.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 744/97
Medvode, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti