Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1402. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Banovci, stran 1951.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 61. člena statuta KS Veržej in odločitve volilcev na referendumu dne 13. 4. 1997 objavljamo
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Veržej za naselje Banovci
1. člen
Na območju KS Veržej se v naselju Banovci po odločitvi krajanov na referendumu dne 13. 4. 1997 uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom se bodo uporabila z izvajanjem naslednjega referendumskega programa:
– pričetek izgradnje kanalizacije v naselju Banovci,
– sofinanciranje izgradnje čistilne naprave v Banovcih,
– vzdrževanje komunalnih objektov,
– delovanje krajevne skupnosti.
3. člen
Samoprispevek je uveden za obdobje 5 let, in sicer od 1. 5. 1997 do 30. 4. 2002 in se bo zbiral na ŽR KS Veržej na št. 51930-842-063-82682.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani s stalnim prebivališčem v Banovcih in obrtniki oziroma podjetniki, ki v Banovcih nimajo stalnega prebivališča, opravljajo pa v tem kraju svojo dejavnost, v naslednji višini:
– 2% od neto osebnega dohodka iz delovnega razmerja, pogodbenega dela in honorarja,
– 9% od katastrskega dohodka,
– 2% od pokojnin,
– 300 DEM v tolarski protivrednosti letno, obrtniki, ki opravljajo svojo obrt v naselju in imajo tam stalno prebivališče,
– 500 DEM v tolarski protivrednosti letno, obrtniki in podjetniki, ki opravljajo v naselju svojo dejavnost in nimajo v naselju stalnega prebivališča,
– 300 DEM v tolarski protivrednosti letno delavci na začasnem delu v tujini.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem katastrskega dohodka bo odtegovala samoprispevek Davčna uprava RS, izpostava Ljutomer.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se na KS dostavi seznam zavezancev za katere se nakazuje samoprispevek zavezancem, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek enkrat letno na ŽR KS, ko jim le-ta dostavi položnice.
6. člen
Plačilo samoprispevka so oproščeni zavezanci po določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
7. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka odtegujejo od osnove za dohodnino po 7. členu zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev upravlja KS Veržej. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolirata Agencija za plačilni promet ter Davčna uprava RS, izpostava Ljutomer, vsaka v okviru svojih pristojnosti.
9. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Veržej v dogovoru s predstavniki sveta KS iz naselja Banovci.
10. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 5. 1997 in se objavi v Uradnem listu RS.
Veržej, dne 15. aprila 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Veržej
Miha Pušenjak l. r.

AAA Zlata odličnost