Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1399. Sklep o javni razgrnitvi osnutka razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000, stran 1950.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93) ter 31., 32. in 33. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 17. 4. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000
1. člen
Javno se razgrne osnutek razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina v okviru sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990–2000, ki jih je pripravil Zavod za urbanizem Maribor pod št. 1183/95 v maju 1996.
2. člen
Osnutek razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina bo javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Voličina in v prostorih Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 29/II, v delovnem času občinskih upravnih organov.
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev se prične osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
3. člen
Pisne pripombe in predloge k osnutku razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Volična lahko zainteresirane pravne in fizične osebe posredujejo uradu Občinske uprave občine Lenart. Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne razgrnitve.
V času javne razgrnitve bo opravljena javna obravnava osnutka razširitve ureditvenega območja naselja Sp. Voličina. O kraju in času javne obravnave bodo občani obveščeni na krajevno običajen način.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/95
Lenart, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti