Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1394. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1996, stran 1948.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 27. marca 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lenart za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lenart za leto 1996, katerega sestavni del je tudi račun stalne proračunske rezerve.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
-------------------------------------------------------------------
       Bilanca prihodkov       Račun
          in odhodkov   financiranja       Skupaj
-------------------------------------------------------------------
              SIT        SIT        SIT
-------------------------------------------------------------------
– prihodki   909,211.214,08   45,197.479,70   954,408.693.78
– odhodki    865,196.751,98   51,194.566,61   916,391.318,59
razlika –
presežek     44,014.462,10   -5,997.086,91   38,017.375,19
-------------------------------------------------------------------
2. Bilanca prihodkov in odhodkov, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna, je sestavni del tega odloka.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po 2. členu tega odloka
 predstavljajo:                            SIT
1. Preveč nakazana sredstva finančne izravnave v višini    3,974.000,00
2. Namenska sredstva in sredstva za
 poravnavo obveznosti preteklega leta
v višini                           28,101.134,30
3. Dejanski presežek                     5,942.240,89.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v leto 1997, pri čemer so prenešena sredstva po 1. in 2. točki 3. člena namenska.
5. člen
Prihodki vključno s prenešenimi sredstvi iz leta 1995 na računu sredstev rezerv Občine Lenart znašajo 15,026.032,66 SIT, odhodki pa 4,023.550,30 SIT.
Saldo sredstev rezerv (stalne proračunske rezerve) v višini 11,002.482,36 SIT se prenese v leto 1997.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-2/97
Lenart, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti