Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1393. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško, stran 1947.

Na podlagi 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Laško na 20. seji dne 24. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih na območju Občine Laško
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojih v 11. členu odloka (Uradni list SRS, št. 35/87, 8/90, 43/90, 35/90) tako, da se v točki 5 doda alinea, ki se glasi:
– objekti, ki jih je potrebno odstraniti zaradi izvedbe funkcionalno zaokroženih območij za plansko opredeljeno dejavnost, se lahko nadomestijo na drugih območjih, ki se začasno urejajo s PUP, na podlagi strokovne ocene, da takšna zazidava ne bo ovirala podrobnejšega načrtovanja.
2. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-3/97-02
Laško, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Laško
Matevž Kolar l. r.

AAA Zlata odličnost