Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1388. Odlok o zaključnem računu Občine Juršinci za leto 1996, stran 1941.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Juršinci na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Juršinci za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun Občine Juršinci za leto 1996.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1996 so naslednji :
1. Proračun
– skupaj prihodki               209,918.076 SIT.
 – skupaj odhodki               200,789.229 SIT.
 – presezek prihodkov              9,128.847 SIT.
2. Sredstva rezerv                 355.000 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 9,128.847 SIT se po zaključnem računu za leto 1996 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu sklada rezerv za leto 1996 v višini 355.000 SIT se prenese v prihodke tega sklada za leto 1997.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-81/97
Juršinci, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

AAA Zlata odličnost