Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1386. Odlok o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ig, stran 1939.

Na podlagi 17. člena zakona o ravnanju z odpadki (Uradni list SRS, št. 8/78 in 29/86) 3. in 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 3. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90) in na podlagi 8. in 9. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Ig na 25. seji dne 26. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o obveznem zbiranju in odstranjevanju odpadkov na območju Občine Ig
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo vrste odpadkov, zbiranje, odvoz in odstranjevanje ter urejanje centralne deponije komunalnih odpadkov na območju Občine Ig.
2. člen
Na celotnem območju Občine Ig se uvede obvezno zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov iz stanovanj, industrijskih objektov, javnih zgradb, dvorišč, parkirnih drugih virov. To so vasi: Brest, Dobravica, Golo, Gornji Ig, Ig, Iška Loka, Iška vas, Iška, Kot, Kremenica, Matena, Rogatec nad Želimljami, Sarsko, Staje, Selnik, Strahomer, Škrilje, Tomišelj, Visoko, Vrbljene, Zapotok.
3. člen
Upravljalci in lastniki zgradb teh objektov na območju Občine Ig morajo komunalne odpadke odlagati v posode za odpadke ne glede na oddaljenost stojnega mesta posod za odpadke.
4. člen
Za odpadke, za katere je ugotovljeno, da se lahko uporabljajo kot surovina, mora pooblaščena organizacija skupno s komunalno skupnostjo uvesti ločeno zbiranje. Uporabniki so dolžni zbirati odpadke in jih sortirano odlagati na zato določena mesta.
Za odvoz posebnih odpadkov, ki ne sodijo v redni odvoz, niti v odvoz kosovnega materiala so dolžni poskrbeti sami lastniki oziroma proizvajalci.
5. člen
Posodo za odpadke je dolžna preskrbeti pooblaščena organizacija.
6. člen
Zbiralna mesta za zbiranje odpadkov določi pooblaščena organizacija tako, da so dostopne smetarskim vozilom in so v neposredni bližini dovozne ceste. V primeru, da so posode za odpadke izven nivoja cestišča, so jih uporabniki dolžni postaviti na mesto odvoza, po končanem praznjenju pa so dolžni skrbeti za čistočo zbirnih mest in posod za odpadke.
7. člen
Kosovni odpadki se odlagajo ob kontejnerjih. Zato je pooblaščena organizacija dolžna dvakrat letno organizirati odvoz kosovnega materiala, vsaj teden dni pred odvozom pa je dolžna obvestiti na krajevno običajen način občane Občine Ig o odvozu.
8. člen
Pooblaščena organizacija mora zagotoviti reden odvoz komunalnih odpadkov za vsa naselja v Občini Ig.
Ceno storitev določa pooblaščena organizacija, ceno storitev lahko omeji Občina Ig.
II. KAZENSKE DOLOČBE
9. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT do 100.000 SIT in stroški sanacije se kaznuje za prekršek pravna in fizična oseba:
1. če odlaga odpadke izven posod za odpadke (divja odlagališča) in če ne postavi posod za odpadke na za to določeno mesto,
2. če redno ne vzdržuje in čisti okolice.
O višini kazni določa občinski odbor za komunalo in občinski odbor za prostor in urejanje okolja.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Občina Ig.
Ta odlok začne veljati takoj, ko imajo občani zagotovljene pogoje za njegovo izvajanje (posode za odpadke, reden odvoz).
Št. 245
Ig, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ig
Janez Cimperman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti