Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1382. Sklep o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi, stran 1935.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94 in 57/94) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč Občine Cerkno na seji dne 24. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o ukinitvi značaja dobrin v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata imeti značaj dobrine v splošni rabi naslednji nepremičnini:
– v k.o. Cerkno, parc. št. 1338/10, vodotok v izmeri 3 a 42 m2,
– v k.o. Gorje, parc. št. 669/3, vodotok v izmeri 14 m2.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa postaneta z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 466-04/97
Cerkno, dne 24. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost