Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1378. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu, stran 1932.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu
Objavljam sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 3. aprila 1997.
Celje, dne 3. aprila 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) je sprejel Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 3. 4. 1997
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu
I
Občinski svet mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka spremembe prostorskih ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu, ki jih je pod št. 537/95 izdelal Razvojni center – planiranje d. o. o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek spremembe navedenih prostorskih ureditvenih pogojev se nanaša na možnost spremembe namembnosti stanovanjskega objekta na parcelah 2009/1 in 2009/2 k. o. Medlog v gostinsko-rekreativni lokal.
III
Javna razgrnitev osnutka spremembe ureditvenih pogojev za območje podtalnice v Medlogu mora trajati 30 dni od dneva objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Medlog in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Občine Celje. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki bo tretjo sredo od objave sklepa v Uradnem listu RS ob 15. uri v zgornji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9 v Celju.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ KS posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352/A-210/95
Celje, dne 3. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti