Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1375. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996, stran 1928.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
o objavi odloka o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996
Objavljam odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996, ki ga je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 27. 3. 1997.
Celje, dne 7. aprila 1997.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet mestne občine Celje na seji dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Celje za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– skupne prihodke proračuna          3.371,837.349 SIT
– skupne odhodke proračuna           3.456,180.564 SIT
– presežek odhodkov nad prihodki         84,343.215 SIT.
3. člen
V obvezno rezervo je izločeno 1,5% javnofinančnih prihodkov.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Celje za leto 1996 je sestavni del odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40100-0001/97
Celje, dne 27. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost