Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/1997 z dne 25. 4. 1997

Kazalo

1367. Navodilo o spremembah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino, stran 1903.

Na podlagi 6. točke sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 60/92-I) in 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino
1
V 15. točki navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslih s tujino (Uradni list RS, št. 8/93, 19/93, 11/96 in 11/97) se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Obvezniki za poročanje o stanju terjatev in obveznosti do tujine so tisti rezidenti:
– ki imajo iz poslovanja z nerezidenti neporavnane obveznosti in/ali terjatve, pri katerih stanje na zadnji dan četrtletja, za katerega se poroča, presega protivrednost 100.000 USD,
– ki imajo promet v četrtletju na podlagi vsote blagovnega in storitvenega toka izvoza in/ali na podlagi vsote blagovnega in storitvenega toka uvoza, ali ki imajo promet v četrtletju na podlagi poravnavanja obveznosti in/ali terjatev do tujine, ki presega protivrednost 100.000 USD v četrtletju,
– ki imajo kapitalske naložbe v tujih družbah in/ali naložbe tujcev, ki so pravne osebe, v državi ne glede na višino kapitalskega deleža in ne glede na višino odprtih postavk ter ne glede na višino prometa terjatev in obveznosti do tujine.”
2
V 17. točki navodila se besede “dolgoročne proizvodne kooperacije” črtajo, za besedo posle se vstavi vejica, nato pa se dodajo besede “ki jih evidentirajo na kontokorentnih računih.”
3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za poročila o terjatvah in obveznostih do tujine od prvega četrtletja 1997 dalje.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti