Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah, stran 1879.

Na podlagi 41. člena zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 12/96) minister, pristojen za šolstvo, izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah
1. člen
V pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v gimnazijah (Uradni list RS, št. 31/96) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
“Datume, način in postopek opravljanja izpitov šola določi z letnim delovnim načrtom v okviru naslednjih rednih rokov:
– popravni in predmetni izpiti se opravljajo najmanj v dveh rokih, in sicer v spomladanskem po sedmih dneh po koncu pouka v šolskem letu in v jesenskem od 20. do 31. avgusta;
– diferencialni izpiti se opravljajo najmanj v treh rokih, in sicer v mesecu juniju (v spomladanskem roku), od 20. avgusta do izteka roka za vpis (v jesenskem roku) in v obdobju zimskih počitnic (v zimskem roku).
Ravnatelj lahko iz utemeljenih razlogov določi tudi izredne roke za izpite.”.
2. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, ki se glasi:
“31.a člen
Ne glede na določbo 23. člena tega pravilnika dijaki zaključnih letnikov v šolskem letu 1996/1997 opravljajo popravne in predmetne izpite v spomladanskem roku v desetih dneh po koncu pouka.”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-32/96-1nml
Ljubljana, dne 15. aprila 1997.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti