Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1345. Sklep o soglasju k RTV naročnini, stran 1874.

Na podlagi 18. člena zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) je Vlada Republike Slovenije na 9. seji dne 17. aprila 1997 sprejela
S K L E P
o soglasju k RTV naročnini
1. člen
Mesečno naročnino za televizijski in radijski program RTV Slovenija plačujejo uporabniki radijskih TV sprejemnikov v pavšalnem znesku, in sicer:
1. Za zasebno rabo RTV sprejemnikov
a) naročniki - fizične osebe plačujejo mesečno naročnino za vse svoje TV in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno oziroma skupaj s člani svoje družine v pavšalnem znesku – 1.837 SIT;
b) če ima naročnik za zasebno rabo le radijski sprejemnik oziroma sprejemnike, plačujejo mesečno naročnino v višini – 543 SIT.
Enako naročnino kot je navedena pod a) in b) plačujejo tudi podjetja, zavodi, zasebni podjetniki in druge organizacije za TV in radijske sprejemnike, ki so namenjeni izključno osebni rabi zaposlenih.
2. Za javno rabo RTV sprejemnikov
a) podjetniki, obrtniki in pravne osebe, ki imajo TV in radijske sprejemnike v svojem poslovnem prostoru kot so: gostinski lokal, hotel, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno in so namenjeni javni rabi, plačujejo za vsako poslovno enoto - uporabnico sprejemnika mesečno naročnino v višini – 5.199 SIT;
b) če ima poslovna enota - uporabnica samo radijske sprejemnike, je mesečna naročnina – 1.949 SIT;
c) če ima pravna oseba več poslovnih enot (lokalov, obratovalnic, javnih prevoznih sredstev itd.), v katerih ima za javno rabo televizijske oziroma radijske sprejemnike, je za vsako poslovno enoto upravičena pri RTV naročnini do mesečne olajšave v višini 30 odstotkov;
d) hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za vsakih prvih deset TV sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalno mesečno naročnino v znesku – 7.799 SIT; za vsak nadaljnji TV sprejemnik pa – 387 SIT;
če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne doseže 60 odstotkov prodajnega nočitvenega učinka oziroma obratuje sezonsko, je upravičeno do olajšave v višini 50 odstotkov mesečnega zneska naročnine.
3. Cene iz prve in druge točke so najvišje drobnoprodajne cene in zajemajo tudi petodstotni davek od prometa storitev.
2. člen
Plačila naročnine so oproščene naslednje skupine naročnikov:
– invalidi s stoodstotno telesno okvaro,
– invalidi z manj kot stoodstotno telesno okvaro, če jim je priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo pomoč,
– osebe, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, učencev oziroma bolnikov,
– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi recipročnosti.
Naročniki, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev naročnine le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. maja 1997.
Št. 380-05/97-37
Ljubljana, dne 17. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost