Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1339. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo, stran 1871.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena in 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 72. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo
1. člen
V prilogi 1 k uredbi o začasni uporabi sporazuma med državami EFTE in Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 74/96) se:
– pri tarifni oznaki 2925 19 300 carinska stopnja ‘3.6’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 3306 20 000, 3919 10 690,
8419 31 000 in 8462 99 500 carinska stopnja ‘9.0’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 3403 99 100, 7607 19 100,
8421 19 980, 8461 30 100, 8466 10 310, 8466 10 390,
8466 10 900, 8466 20 100, 8466 20 910, 8479 82 000 in
8484 20 000 carinska stopnja ‘6.0’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 4803 00 100 carinska stopnja ‘3.5’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 4803 00 901, 4805 80 110,
4805 80 190 in 4805 80 900 carinska stopnja ‘4.9’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 4808 10 000 carinska stopnja ‘pr’ črta in nadomesti s ‘7.5’;
– pri tarifni oznaki 4810 11 910 carinska stopnja ‘4.9’ črta in nadomesti s ‘7.5’;
– pri tarifni oznaki 4810 29 190 carinska stopnja ‘pr’ črta in nadomesti s ‘5.4’;
– pri tarifni oznaki 4811 39 001 carinska stopnja ‘3.9’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 4819 50 000 in 4823 70 100 carinska stopnja ‘pr’ črta in nadomesti z ‘8.3’;
– pri tarifni oznaki 4823 11 190 carinska stopnja ‘3.4’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 4823 90 900 carinska stopnja ’12.0' črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 7408 19 100 in 7408 19 900 carinska stopnja ‘3.8’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifnih oznakah 8207 50 100, 8207 50 500,
8207 50 700, 8207 60 700, 8207 70 100, 8207 70 310,
8207 70 380 in 8207 70 900 carinska stopnja ’11.3' črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 8465 10 902 carinska stopnja ‘8.4’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 8479 89 950 carinska stopnja ‘3.0’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– pri tarifni oznaki 8504 32 900 carinska stopnja ‘pr’ črta in nadomesti s ‘5.3’;
– pri tarifnih oznakah 8507 90 930 in 8507 90 980 carinska stopnja ‘5.1’ črta in nadomesti s ‘pr’;
– za tarifno številko 8704 22 913 doda:
‘8704 22 914– – – – – za prevoz osebnih avtomobilov
      in kombiniranih vozil s hidravlično
      dvižno platformo za prevoz tovora
      v dveh nivojih ......................................... pr’.
2. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-01/97-7 (T1)
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost