Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1337. Odlok o zaključnem računu Občine Vojnik za leto 1996, stran 1870.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 19. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Vojnik za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 1996 izkazuje:
SIT
prihodki:                     475,702.164,28
odhodki:                     466,990.934,12
presežek:                      8,711.230,16
Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračun Občine Vojnik za leto 1997 in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti iz leta 1996.
3. člen
V prihodkih in odhodkih, ki so izkazani v zaključnem računu za leto 1996, niso upoštevani prihodki in odhodki, ki so realizirani po 31. 12. 1996, izhajajo pa iz leta 1996. Upoštevani bodo v proračunu za leto 1997. Sredstva za odhodke, ki izhajajo iz leta 1996, bodo v letu 1997 prioritetno zagotovljena.
4. člen
V zaključnem računu za leto 1996 je izkazana bilanca stanja, ki izhaja iz poslovnih dogodkov Občine Vojnik od 1. 1. 1996 dalje zaradi nerešene delitvene bilance bivše Občine Celje ne vključuje premoženja, ki bo Občini Vojnik pripadalo po tej bilanci.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 358/4-97/7
Vojnik, dne 19. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost