Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1334. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje, stran 1869.

Občinski svet občine Trebnje je na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-13/94-65, 45/94 – odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) na seji dne 26. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana in družbenega plana Občine Trebnje, ki ga je izdelal Projektivni atelje – Prostor, d.o.o. iz Ljubljane v marcu 1997.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Trebnje, Goliev trg 5, v Trebnjem in v prostorih posameznih krajevnih skupnosti. Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Občina Trebnje sprejemala pisne pripombe in dopolnitve na razgrnjeni osnutek. Pisne pripombe je možno vpisati tudi v knjigo pripomb, ki se nahaja na Občini Trebnje.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-1/97-1
Trebnje, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost