Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1333. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje, stran 1869.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, št. 57/94 in 14/95) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 23. seji dne 26. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečne gradbene cene za 1/m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Trebnje
1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja zemljišča in za vrednost stavbnega zemljišča je znašala na dan 31. 12. 1996 na območju Občine Trebnje 109.773 SIT.
2. člen
Vrednost m2 stavbnega zemljišča za leto 1997 se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena tega sklepa, in sicer:
– 1,1% za naselje Trebnje,
– 1,0% za naselje Mirna, Mokronog in Šentrupert,
– 0,9% za ostala naselja in območja v Občini Trebnje.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Trebnje so na dan 31. 12. 1996 za m2 koristne stanovanjske površine znašali:
SIT
– za individualne komunalne objekte in naprave            7.868
– za kolektivne komunalne objekte in naprave             11.794.
4. člen
Cene, določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se med letom usklajujejo z indeksom porasta cen stanovanjske gradnje, ki ga mesečno objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 381-1/95-10
Trebnje, dne 26. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost