Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1332. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica v letu 1997, stran 1868.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, št. 45/94, 67/94, 14/95 in 20/95 – odločba US RS) in na podlagi statuta Občine Škofljica je Občinski svet občine Škofljica na 19. redni seji dne 4. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica v letu 1997
1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 1997 se bodo začasno financirale naloge s področja javne porabe na podlagi odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 1996.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1996, povečana za odstotek usklajevanja z rastjo cen v tem obdobju.
3. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi splošnih določb o proračunu Občine Škofljica za leto 1996.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so bile sprejete v proračunu za leto 1996.
5. člen
Župan Občine Škofljica je pooblaščen, da v primeru neenakomernega priliva prihodkov začasno zmanjša porabo sredstev po posameznih namenih.
6. člen
Prihodki in odhodki, realizirani in razporejeni po tem sklepu, so sestavni del odloka o proračunu za leto 1997.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1997 dalje.
Škofljica, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

AAA Zlata odličnost