Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1329. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996, stran 1861.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je občinski svet na 24. redni seji dne 25. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 1996.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna občine po zaključnem računu za leto 1996 znašajo:
– prihodki 165,795.843,87 SIT,
– odhodki 161,237.013,68 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki 4,558.830,19 SIT.
3. člen
Pregled prihodkov proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, naveden v 2. členu se prenaša v naslednje leto.
Sredstva so namenska za izplačila škode po neurju s točo.
5. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-0041/97
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Franc Lančič l. r.

AAA Zlata odličnost