Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1315. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Mežica za leto 1996, stran 1838.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (MUV 7/95) je Občinski svet občine Mežica dne 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Mežica za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mežica za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev stalne proračunske rezerve.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1996 so znašali:
I. PO ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA
– skupni prihodki                282,783.570,69
– skupni odhodki                 282,137.033,99
– razlika med skupnimi
 prihodki in
 odhodki                      646.536,68.
II. PO ZAKLJUČNEM RAČUNU STALNE PRORAČUNSKE REZERVE
– stalna proračunska rezerva 1,632.000.
3. člen
I. Razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 1996 v znesku 646.536,68 SIT, se prenese kot prihodek v proračun občine Mežica za leto 1997.
II. Stalna proračunska rezerva v znesku 1,632.000 SIT se prenese v stalno proračunsko rezervo proračuna za leto 1996.
4. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključnega računa Občine Mežica za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega računa je priloga zaključnemu računu.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-1/97
Mežica, dne 28. marca 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost