Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1308. Sklep o vrednosti takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo, stran 1818.

Na osnovi 1. člena odloka o spremembi odloka o taksi za ustvarjenje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo in 12. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 10/95 in 36/95) je Občinski svet občine Kidričevo na seji, dne 27. 3. 1997 sprejel
S K L E P
1
Vrednost takse za ustvarjanje odpadkov iz 4. člena odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 13/96) se valorizira za 9,78% in znaša:
1. Za gospodinjstvo: 425 SIT/mes. od tega 261,30 SIT/mes za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 163,70 SIT/mes. za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije v Brstju.
2. Za podjetja in ostale 2.133,20 SIT/m3 od tega 1.400,80 SIT/m3 za sanacijo in širitev komunalne deponije v Brstju in 732,40 SIT/m3 za obratovanje in vzdrževanje komunalne deponije v Brstju.
2
Vrednost povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode in 5. člena odloka o taksi za ustvarjanje odpadkov in povračila za izkoriščanje in rabo pitne vode v Občini Kidričevo (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 13/96) se valorizira in znaša 36,95 SIT/m3 od tega:
– 11,25 SIT/m3 za izgradnjo globinskih vodnjakov in varovanje vodnih virov,
– 13,20 SIT/m3 za tekoče in investicijsko vzdrževanje vodnega omrežja in naprav,
– 12,50 SIT/m3 za izgradnjo vodovodnega omrežja v Občini Kidričevo.
3
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od dneva objave dalje, obračun se prične prvi dan naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Št. 061/97-20-13
Kidričevo, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.

AAA Zlata odličnost