Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1302. Odlok o spremembah in dopolnitvah sestavin prostorskega plana Občine Bohinj, stran 1813.

Na podlagi tretje alinee 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na podlagi 9. člena statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), je Občinski svet občine Bohinj na 28. redni seji, dne 2. 4. 1997, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah sestavin prostorskega plana Občine Bohinj
(UVG št. 2/86, 8/86, 15/87, 15/88, 23/88, 9/89, 2/90, 4/90, 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 79/94, 5/95 in Uradni list RS, št. 19/97).
1. člen
Spremenijo in dopolnijo se sestavine prostorskega plana Občine Bohinj.
2. člen
Sestavine prostorskega plana Občine Bohinj se v dolgoročnem delu spremeni in dopolni v naslednjem poglavju:
“VII. razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja
7.2. Razvojne možnosti in usmeritve namenske rabe prostora za posamezne dejavnosti za območje Bohinja”
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ob vodotoku potoka Bistrica se za potrebe strojnice, ki je poleg zajetja, vodohrama in cevovoda sestavni del mHE Bistrica, spremenijo deli 1. območja kmetijskih zemljišč parcelnih številk v stavbno zemljišče:
– 300 m2 zemljišča parc. št. 879, k.o. Bohinjska Bistrica (strojnica),
– 190 m2 zemljišča parc. št. 885/4, k.o. Bohinjska Bistrica (dovozna pot),
– 10 m2 zemljišča parc. št. 880, k.o. Bohinjska Bistrica (dovozna pot),
Sprememba in dopolnitev je prikazana v kartografski dokumentaciji sestavin prostorskega plana občine Bohinj na listu PKN v merilu 1:5000.
3. člen
Sestavine prostorskega plana Občine Bohinj se v srednjeročnem delu spremeni in dopolni v naslednjem poglavju:
“VI. Razvojne usmeritve v prostoru in varstvo okolja”
Za zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ob vodotoku potoka Bistrica se za potrebe strojnice, ki je poleg zajetja, vodohrama in cevovoda sestavni del mHE Bistrica, spremenijo deli 1. območja kmetijskih zemljišč parcelnih številk v stavbno zemljišče:
– 300 m2 zemljišča parc. št. 879, k.o. Bohinjska Bistrica (strojnica),
– 190 m2 zemljišča parc. št. 885/4, k.o. Bohinjska Bistrica (dovozna pot),
– 10 m2 zemljišča parc. št. 880, k.o. Bohinjska Bistrica (dovozna pot),
Sprememba in dopolnitev je prikazana v kartografski dokumentaciji sestavin prostorskega plana Občine Bohinj na listu PKN v merilu 1:5000.
4. člen
Kartografska dokumentacija sestavin prostorskega plana Občine Bohinj se v srednjeročnem in dolgoročnem delu združi na enotnih listih PKN v merilu 1:5000.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-33/97
Bohinjska Bistrica, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

AAA Zlata odličnost