Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1300. Dopolnitev statuta Občine Bled, stran 1813.

Na podlagi 1. alinee 29. člena in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) ter prve alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. aprila 1997 sprejel
D O P O L N I T E V S T A T U T A
Občine Bled
1. člen
Pred zadnjo alineo šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95), se doda nova alinea, ki se glasi:
– vlaga zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov na Ustavno sodišče;
2. člen
Dopolnitev statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01400-11/97
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost