Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1299. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda, stran 1812.

Na podlagi 2. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 9. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 5/82, 40/84, 29/86, 1/91), 4. člena zakona o komunalnih taksah Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90), Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93) in 2. alineje četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda
1. člen
V drugem odstavku 1. člena odloka o prometnem režimu in obalnem redu na območju Bleda (Uradni list RS, št. 32/95, 31/96) se črtajo naslednje besede:
“priklenitve vozila s posebno tehnično napravo”
tretji odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odlok se uporablja od 1. maja do 31. oktobra.”
2. člen
I. točki prvega odstavka 2. člena se doda podtočka D):
“D) cesta pod Skalo od Diagnostičnega centra do Kidričeve ceste.”
3. člen
Besedilo 2. alinee prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“– na javnih parkiriščih in v conah, v katerih je trajanje parkiranja omejeno, ter so določena s tem odlokom.
4. člen
Na koncu drugega odstavka 6. člena se doda besedilo:
“ali s prometnim znakom za obvestila “Cona, v kateri je trajanje parkiranja omejeno” z ustrezno dopolnilno tablo.”
5. člen
Besedilo 7. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Uporabniki parkirišča morajo v coni za celodnevno parkiranje za uporabo parkirišča plačati naslednjo ceno: za prvo cono
– 1.000 SIT na dan za osebni avto in kombinirano vozilo,
– 500 SIT na dan za motorno kolo,
za drugo cono:
– 500 SIT na dan za osebni avto in kombinirano vozilo,
– 200 SIT na dan za motorno kolo,
– 2.000 SIT na dan za avtobus.
Za cono, kjer je trajanje parkiranja omejeno:
– pri Ledeni dvorani, z vhodom z Ljubljanske ceste:
prva ura parkiranja brezplačno, parkiranje nad 1 uro se plača 500 SIT.
– Cesta svobode od križišča s Kidričevo cesto do Gorenjske banke in Kidričeva cesta do Vile Prešeren:
prva ura            200 SIT,
2 uri              500 SIT,
3 ure             1.000 SIT,
več kot tri ure ni dovoljeno parkirati.
Vozilo mora biti označeno z ustreznim parkirnim listkom, ki mora biti nameščen na vidnem mestu notranje strani prednjega vetrobranskega stekla in pravilno označen. Neoznačen ali nepravilno označen listek je neveljaven. Voznik mora vozilo po preteku dovoljenega časa odpeljati.
Parkirni listek se kupi na prodajnih mestih in v pisarni komunalnega nadzorništva. Prodajna mesta se ustrezno označijo.
6. člen
V prvem stavku 8. člena se datum “15. 6.” nadomesti z datumom “1. 5.”
7. člen
Besedilo četrte alinee 12. člena se dopolni tako, da se glasi:
“– pobiral parkirnino ali prodajal parkirne listke in skrbel za red in disciplino na parkiriščih,”
8. člen
Dopolnijo se 1., 2. in 3. točka 15. člena:
“1. parkira motorno vozilo izven parkirišč ali con, v katerih je trajanje parkiranja omejeno,
2. parkira motorno vozilo na javnem parkirišču ali v coni, kjer je trajanje parkiranja omejeno v nasprotju s 7. členom,
3. parkira motorno vozilo na javnem parkirišču ali v coni, v kateri je trajanje parkiranja omejeno, z neustrezno dovolilnico (8. člen).”
9. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01400-012/97
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost