Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1297. Uredba o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja, stran 1811.

Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 22. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (Uradni list RS, št. 65/94) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95), je Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. aprila 1997 sprejel
U R E D B O
o spremembi uredbe o taksah za obremenjevanje okolja
I
V uredbi o taksah za obremenjevanje okolja (Uradni list RS, št. 76/94, 41/95) se spremeni 3. točka, podtočki a) in b), tako, da se glasita:
a) za uporabnike vodovoda:
– 12.60 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu;
– 25.40 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in ostalih dejavnostih;
b) za uporabnike kanalizacije:
– 6.20 SIT/m3 od porabljene vode v gospodinjstvu;
– 12.00 SIT/m3 od porabljene vode v gospodarstvu in ostalih dejavnostih.
II
IV. točka se spremeni tako, da se glasi:
Zbrana sredstva taks so prihodek proračuna Občine Bled.
Takse mesečno zaračunava, pobira in odvaja v občinski proračun upravljalec oziroma izvajalec vodovoda, kanalizacije, odvoza in deponiranja odpadkov ter čiščenja odpadnih voda v Občini Bled.
Višina takse se usklajuje z gibanjem rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji, na podlagi uradnih statističnih podatkov.
III
V. točka uredbe se spremeni tako, da se glasi:
Zbrana sredstva od taks se uporabljajo za investicijsko vzdrževanje objektov in naprav po posameznih dejavnostih ter za njihov razvoj.
IV
Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 5. 1997 dalje.
Št. 01400-08/97
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost