Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1294. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1996, stran 1808.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), šeste alinee četrtega odstavka 20. člena in 83. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 20. seji dne 3. aprila 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bled za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se potrjuje zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 1996.
2. člen
Planirani prihodki in odhodki ter realizirani prihodki in odhodki za leto 1996 so:
--------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki                   Planirani          Realizirani
                          SIT              SIT
--------------------------------------------------------------------------------------
Prihodki za zagotovljeno porabo       424,284.000          424,284.681
Prihodki za druge namene          257,469.000          266,214.080
Prenos prihodkov iz preteklega leta     69,253.000           69,253.243
Rezervirana sredstva za ceste
finanč. naložbe               39,185.000           39,185.182
Prihodki skupaj               790,191.000          798,937.186
Odhodki
Tekoči odhodki               497,792.000          491,346.814
Investicijski odhodki            226,714.000          171,355.352
Rezerve                    7,900.000           5,717.993
Rezervacija sredstev po pogodbah
iz leta 1995 za dokončanje del
v letu 1999                 39,185.000           36,964.712
Račun financiranja –
odplačevanje dolga              18,600.000           18,592.452
Odhodki skupaj               790,191.000          723,977.323
Sredstva za prenos v naslednje leto                     74,959.863
--------------------------------------------------------------------------------------
3. člen
Sredstva za prenos v znesku 74,959.863 SIT se uporabljajo za namene določene s proračunom občine za leto 1997.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna občine je sestavni del tega odloka.
5. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve:
Prihodki                      8,671.817 SIT
Odhodki                      4,039.349 SIT
Sredstva za prenos v naslednje leto        4,632.468 SIT
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradni listu Republike Slovenije.
Št. 401-01-3/96-1-06
Bled, dne 3. aprila 1997.
Podpredsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Matjaž Završnik, ek. l. r.

AAA Zlata odličnost