Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1997 z dne 18. 4. 1997

Kazalo

1289. Sklep o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1997, stran 1803.

Na podlagi 20. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS) Uradni list RS, št. 14/90 ter 57. člena statuta (GG, št. 5/95) in na predlog Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije z dne 19. 3. 1997 je Skupščina GZS na 4. seji dne 9. 4. 1997 sprejela
S K L E P
o določitvi stopnje članarine Gospodarske zbornice Slovenije za leto 1997
1. člen
Zavezanci za plačilo enotne članarine so člani GZS oziroma vsi gospodarski osebki v skladu s 1. členom zakona o GZS (Uradni list RS, št. 14/90) in 2. členom statuta GZS (GG, št. 5/95).
Zavezanci so tudi člani, ki so se prostovoljno vključili v GZS.
2. člen
Zavezanci se razvrstijo na:
– samostojne podjetnike – posameznike in gospodarske družbe, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in bruto plač preteklega leta je nižja od 1,050.000 tolarjev;
– druge zavezance, katerih vsota bilančnih postavk – poprečni mesečni znesek amortizacije in bruto plač preteklega leta znaša najmanj 1,050.000 tolarjev.
3. člen
Osnova za obračun članarine:
V skladu s 19. in 20. členom statuta GZS se obračunava:
– zavezancem iz prve alinee 2. točke tega sklepa pavšalni znesek članarine,
– za zavezance iz druge alinee 2. točke tega sklepa predstavlja osnovo za obračun članarine vsota amortizacije in bruto plač iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1996. Akontacije za leto 1997 se obračunavajo po dvanajstinah na podlagi podatkov predhodnega leta. Poračun za leto 1997 se izvrši po prejemu podatkov iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza za leto 1997.
4. člen
Višina članarine:
– zavezancem iz prve alinee 2. točke tega sklepa se obračunava pavšal v višini 2.500 tolarjev mesečno. Zavezanci iz prve alinee 2. točke tega sklepa katerih prihodki iz letnega poročila oziroma davčnega izkaza ne presegajo 1,000.000 tolajev so oproščeni plačila članarine,
– zavezancem iz druge alinee 2. točke tega sklepa se mesečno obračunava članarina po stopnji 0,24% od osnove določene v drugi alinei 3. točke tega sklepa,
– zavezancem iz prve in druge alinee 2. točke tega sklepa, kateri so na podlagi dogovora med Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico člani obeh zbornic se obračunava članarina v višini 50% članarine iz prvega ali drugega odstavka 4. točke tega sklepa.
5. člen
Zavezanci iz prve alinee 2. točke tega sklepa plačujejo članarino v skladu s prvim odstavkom 4. točke tega sklepa in sicer v maju 1997 za obdobje januar–junij 1997 in v septembru za obdobje julij–december 1997.
Zavezanci iz druge alinee 2. točke tega sklepa plačujejo članarino v 12 obrokih do 10. v mesecu za tekoči mesec.
6. člen
Za nepravočasna plačila obveznosti iz naslova članarine se zaračunavajo zamudne obresti in stroški izterjave.
7. člen
Za izterjavo članarine zavezancev iz 2. točke prve alinee tega sklepa ter za izterjavo drugih zavezancev, ki so organizirani v obliki malih gospodarskih družb po zakonu o gospodarskih družbah, se uporablja zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96).
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Glasu gospodarstva ter velja za leto 1997.
Predsednik
Skupščine Gospodarske zbornice
Slovenije
Andrej Šegula l. r.

AAA Zlata odličnost