Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1276. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata, stran 1758.

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 64. in 65. člena statuta Občine Videm je Občinski svet občine Videm, dne 25. 3. 1997, sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata
1. člen
Občina Videm ustanavlja režijski obrat za opravljanje ene ali več gospodarskih dejavnosti, za izvajanje določenih nalog iz 64. člena statuta, ki zahteva samostojno organizacijo izven uprave ali občine.
2. člen
Režijski obrat je nepravna oseba, za svoje delo odgovoren občinski upravi.
3. člen
Režijski obrat se financira iz proračuna za opravljanje svojih nalog iz postavk, lokalne ceste, komunalna raba, stanovanjsko gospodarstvo in profitnih dejavnosti.
4. člen
Režijski obrat vodi delavec občinske uprave, ki ima najmanj VI. stopnjo izobrazbe.
5. člen
Režijski obrat opravlja in vzdržuje ter sprejema in oddaja koncesije za naslednjo področje:
– oskbra s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– obnova in vzdrževanje občinskih cest,
– obnova in vzdrževanje lokalnih cest,
– opravljanje z gramoznico in kamnolomi,
– nadzorovanje in vodenje črpanja gramoza in drugih frakcij,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zvočnikov zaradi varstva zraka,
– varstvo pred požari,
– in drugih področjih.
6. člen
Režijski obrat ločeno vodi računovodsko evidenco, ki omogoča obračun odhodkov in prihodkov.
7. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Videm, dne 25. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost