Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1269. Odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec, stran 1750.

Na podlagi 43. in 44.b člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 2. člena navodila za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90) ter 17. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95 in 19/96) je Občinski svet občine Rogatec na seji 27. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o poprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in poprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Rogatec
1. člen
Poprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine, III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za poprečne stroške urejanje stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, je na dan 31. 12. 1996 na območju Občine Rogatec znašala 95.600 SIT.
2. člen
Cena za stavbno zemljišče se določi v odstotku od poprečne gradbene cene iz prejšnjega člena tega odloka in znaša 0,9%.
3. člen
Poprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Rogatec za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti 100 do 200 prebivalcev na hektar znašajo na dan 31. 12. 1996 14.340 SIT za kvadratni meter koristne stanovanjske površine, in sicer:
– stroški za naprave individualne komunalne rabe 6.453 SIT za kvadratni meter koristne stanovanjske povr- šine,
– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 7.887 SIT za kvadratni meter koristne stanovanjske povr- šine.
4. člen
Tako določena gradbena cena stanovanj, cena za stavbno zemljišče se mesečno valorizirajo v skladu z določili zakona o stavbnih zemljiščih.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o poprečni gradbeni ceni stanovanj, poprečnih stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 1/96).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-28/97
Rogatec, dne 2. aprila 1997.
Predsednik
Občinsekga sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost