Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1258. Spremembe statuta Občine Loška dolina, stran 1724.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 86. in 113. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 23. seji dne 27. 2. 1997 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Loška dolina
1. člen
Spremeni se 9. člen statuta in sicer se za drugim odstavkom dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:
Krajevna skupnost Loška dolina obsega naslednja naselja: Babna polica, Babno polje, Dane, Iga vas, Klance, Knežja Njiva, Kozarišče, Lož, Markovec, Nadlesk, Podcerkev, Podgora, Podlož, Pudob, Spodnje Poljane, Stari trg pri Ložu, Šmarata, Viševek, Vrh, Vrhnika in Zgornje Poljane.
Krajevna skupnost Nova vas–Bloke obsega naslednja naselja: Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, Hudi Vrh, Jeršanovo, Krajič, Kramplje, Lahovo, Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo, Mramorovo pri Pajkovem, Nemška vas, Nova vas, Polšeče, Radljek, Ravne, Ravnik, Rožanče, Runarsko, Sleme, Strmica, Studenec, Studeno, Šivče, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, Ulaka, Velike Bloke, Veliki Vrh, Volčje, Zakraj, Zales in Zavrh.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
Št. 013.1/97
Loška dolina, dne 19. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost