Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1257. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Loška dolina, stran 1724.

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95) je Občinski svet občine Loška dolina na 23. redni seji dne 27. 2. 1997 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi stanovanjskega sklada Občine Loška dolina
1. člen
Spremeni se dosedanji 4. člen in se pravilno glasi:
Sredstva za poslovanje sklada se zagotavljajo:
– iz dela sredstev, pridobljenih s prodajo stanovanj,
– iz občinskega proračuna,
– iz dohodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz najemnin stanovanj in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja,
– iz sredstev refundacij od republiškega stanovanjskega sklada,
– z vračili stanovanjskih kreditov,
– z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb,
– iz drugih virov.
2. člen
Ta sprememba odloka prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-1/97
Loška dolina, dne 19. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Loška dolina
Jože Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost