Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1254. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava, stran 1715.

Na podlagi 24. in 134. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 1. 4. 1997 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V statutu Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95 in 20/96) se v 3. členu črta drugi in tretji stavek prvega odstavka in drugi odstavek ter doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Občina ima in uporablja pečat okrogle oblike. V sredini pečata je grb Občine Lendava, na zunanjem obodu pa ime občine v slovenskem in madžarskem jeziku. Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi župan.”
2. člen
10. člen se v celoti spremeni tako, da se glasi:
“V občini so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
Dobrovnik, ki obsega območja naselij: Dobrovnik, Strehovci, Žitkovci.
Dolga vas, ki obsega območja naselja: Dolga vas.
Genterovci, ki obsega območja naselij: Genterovci, Kamovci.
Radmožanci, ki obsega območje naselja Radmožanci.
Dolnji Lakoš, ki obsega območje naselja Dolnji Lakoš.
Gornji Lakoš, ki obsega območje naselja Gornji Lakoš.
Lendava, ki obsega območja naselij: Lendava, Trimlini.
Mostje-Banuta, ki obsega območja naselij: Mostje, Banuta.
Gorice pri Lendavi, ki obsega območja naselij: Dolgovaške gorice, Lendavske gorice.
Pince Marof-Benica, ki obsega območja naselij: Pince Marof, Benica.
Dolina, ki obsega območje naselja Dolina.
Pince, ki obsega območje naselja Pince.
Petišovci, ki obsega območje naselja Petišovci.
Čentiba, ki obsega območje naselja Čentiba.
Hotiza, ki obsega območja naselij: Hotiza, Brezovec del.
Kapca, ki obsega območje naselja Kapca.
Kot, ki obsega območje naselja Kot.
Gaberje, ki obsega območje naselja Gaberje.”
3. člen
11. člen se v celoti črta.
4. člen
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-0002/95
Lendava, dne 1. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost