Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1250. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1996, stran 1711.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 19. seji dne 1. 4. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1996
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 1996, ki obsega:
– skupne prihodke po bilanci
proračuna v višini                993,651.589 SIT
– skupne odhodke po bilanci
proračuna v višini                971,317.540 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki
proračuna v višini                22,334.049 SIT
2. člen
Presežek prihodkov po bilanci proračuna za leto 1996 v višini 22,334.049 SIT se razporedi v prihodke za leto 1997.
3. člen
Sprejme se obračun stalne proračunske rezerve za leto 1996, ki obsega:
– prihodki za leto 1996 v višini          8,862.812 SIT
– poraba sredstev za leto 1996 v višini            –
– presežek prihodkov nad odhodki
v višini                      8,862.812 SIT
4. člen
Presežek prihodkov stalne proračunske rezerve za leto 1996 v višini 8,862.812 SIT se razporedi v prihodke za leto 1997.
5. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 1996 ter realizacija prihodkov in odhodkov stalne proračunske rezerve Občine Lendava za leto 1996 sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-0002/97
Lendava, dne 1. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost