Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1246. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996, stran 1706.

Občinski svet občine Gornji Petrovci je na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90), 13. člena zakona o financiranju občine (Uradni list RS, št. 80/94) ter na podlagi 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) na seji dne 28. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:             SIT
– skupni doseženi prihodek            174,284.816,47
– skupni odhodki                 170,513.081,40
– razlika med prihodki in odhodki          3,771.735,07
Presežek prihodkov proračuna v znesku 3,771.735,07 SIT se prenese kot prihodek proračuna za leto 1997.
Sredstva rezerv v višini 1,250.000 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1997.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 1996 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700/97
Gornji Petrovci, dne 28. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Hari Karel, dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost