Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1997 z dne 11. 4. 1997

Kazalo

1241. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka, stran 1694.

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. in 7. zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 44. člena statuta KS Polhov Gradec, je delni zbor krajanov vasi Setnik, Srednji Vrh, Butanjeva in Planina, dne 25. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
1. člen
Na podlagi rezultatov referenduma z dne 30. 3. 1997, se uvede samoprispevek v delu KS Polhov Gradec, to je naselje Setnik, Srednji Vrh, Butanjeva, Planina (hišne št. Setnik 5–38, Srednji Vrh 17–24, Butanjeva 37–51, Planina 11–24).
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se namenijo za ureditev občinske ceste Zalog–Jernejčkov graben, I. del: 740 m, II. del: 1600 m, III. del: 1600 m in krajevne ceste križišče pri Koči–Suška dolina. I. del: 1055 m in II. del 739 m.
3. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje 37 mesecev, in sicer od 1. 4. 1997 do 1. 5. 1999.
4. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno zbrati za I. in II. odsek Zalog–Jernejčkov graben, 6,995.750 SIT in 15,443.520 SIT, po pogodbi z izvajalcem za III. odsek, pa po predračunu 47,561.495 SIT, za smer križišče pri Koči–Suška dolina – I. odsek 8,533.494 SIT in za II. odsek 5,870.407 SIT.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevala gospodinjstva, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je razpisan referendum. Seznam zavezancev – nosilcev gospodinjstev je potrdil zbor krajanov 7. 2. 1997.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek po naslednjih merilih:
– vsako gospodinjstvo pod hišno številko Setnik 5–38, Srednji Vrh pod hišno št. 17–24, Butanjeva pod hišno št. 37–51 ter Planina pod hišno št. 11–24, poravnava samoprispevek v določenih terminih na določenem mestu ob določenem času, in sicer:
ponedeljek, 28. 4. 1997, od 16. do 17. ure po 20.000 SIT,
ponedeljek, 26. 5. 1997, od 16. do 17. ure po 25.000 SIT,
ponedeljek, 20. 6. 1997, od 16. do 17. ure po 25.000 SIT,
ponedeljek, 28. 7. 1997, od 16. do 17. ure po 25.000 SIT,
v prostorih GD Zalog, Smolnik 15.
Posamezni obroki zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.
6. člen
Vsem zavezancem iz 5. člena tega sklepa obračunava samoprispevek na podlagi izdanih blagajniških prejemkov, z uradno štampiljko pod imenom Krajevna skupnost Polhov Gradec – gradbeni odbor Setnik.
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala pri Poštni banki Slovenije na hranilni knjižici.
7. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z zamudnimi obrestmi po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo opravljena v skladu z zakonom o davkih občanov preko davkoizterjevalca.
8. člen
Zbiranje in uporaba zbranih sredstev bo nadziral Svet KS Polhov Gradec in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka podati poročilo zboru krajanov tega območja o višini in porabi teh sredstev.
9. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno, se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
10. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Polhov Gradec
Maksimiljan Rutar l. r.

AAA Zlata odličnost