Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1029. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju, stran 1486.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list RS, št. 38/96 in 43/96 – odl. US) je Svet krajevne skupnosti Paka dne 11. 3. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na delu območja Krajevne skupnosti Paka pri Velenju.
2. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje rekonstrukcije ceste Vodončnik–Klinc in Vodončnik–Turnšek, in sicer za pripravo spodnjega ustroja ceste.
3. člen
Skupni znesek, ki je potreben za rekonstrukcijo dela ceste je 4,040.000 SIT, zbrana sredstva samoprispevka pa znašajo 2,040.000 SIT.
Preostala sredstva v višini 2,000.000 SIT za uresničevanje programa pa bo zagotovila Mestna občina Velenje v proračunu.
4. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje 17 mesecev (junij 1997– november 1998).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na delu območja Krajevne skupnosti Paka in tisti, ki imajo na tem območju zgrajene hiše, in sicer:
--------------------------------------------------------------------
Št.  Priimek in ime    Bivališče  Skupna       Mesečna
                     obveznost    obveznost
                     (v SIT)      (v SIT)
--------------------------------------------------------------------
1.   Videmšek Jože     Paka n.h.  170.000       10.000
2.   Avberšek Cvetka    Paka 56   170.000       10.000
3.   Harnik Alojz     Paka n.h.  170.000       10.000
4.   Turnšek Franc     Paka 57   170.000       10.000
5.   Vodončnik Franc    Paka 59   170.000       10.000
6.   Avberšek Stanko    Paka 59a   170.000       10.000
7.   Klinc Franc      Paka 59b   170.000       10.000
8.   Bogataj Elizabeta   Paka n.h.  170.000       10.000
9.   Klinc Igor      Paka 61a   170.000       10.000
10.  Kopitar Mirko     Paka 61   170.000       10.000
11.  Klinc Branko     Paka 61a   170.000       10.000
12.  Klinc Drago      Paka 62   170.000       10.000
--------------------------------------------------------------------
6. člen
Samoprispevek bodo zavezanci plačevali mesečno na hranilno knjigo pri Hranilno-kreditni službi Šoštanj.
7. člen
Za zbiranje sredstev je odgovoren gradbeni odbor za izgradnjo ceste pri svetu krajevne skupnosti, ki je hkrati odgovoren za izvajanje del.
8. člen
Svet krajevne skupnosti Paka bo na podlagi mesečnih poročil nadzoroval zbiranje in uporabo s samoprispevkom zbranih sredstev ter na koncu zbiranje samoprispevka poročal na zboru krajanov o višini zbranih in porabljenih sredstev samoprispevka.
9. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so poimensko navedeni v 5. členu tega sklepa.
10. člen
Na referendumu bodo občani glasovali tajno in neposredno z glasovnicami naslednje vsebine:
Krajevna skupnost Paka
                             GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu v delu krajevne skupnosti Paka dne 27. 4. 1997 za uvedbo krajevnega samoprispevka za dobo 17 mesecev (junij 1997–november 1998).
Na referendumu za izvedbo krajevnega samoprispevka za financiranje rekonstrukcije ceste Vodončnik–Klinc in Vodončnik–Turnšek
GLASUJEM
                     ZA         PROTI
Volivec glasuje tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma PROTI, če se ne strinja z njegovo uvedbo.
11. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija, ki po prejemu sklepa o razpisu referenduma določi volišče, kjer se bo izvedlo glasovanje in imenuje volilni odbor, ki bo neposredno vodil glasovanje na volišču.
12. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma je 21. 3. 1997.
13. člen
Referendum bo v nedeljo dne 27. 4. 1997 od 7. do 19. ure.
14. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Paka.
15. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Paka, dne 11. marca 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Paka
Igor Klinc l. r.

AAA Zlata odličnost