Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/1997 z dne 28. 3. 1997

Kazalo

1024. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1996, stran 1484.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 20. 3. 1997 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 1996
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 1996 izkazuje naslednje stanje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov              SIT
– prihodki skupaj                 854,227.128,87
– odhodki skupaj                 823,029.648,15
b) v računu financiranja
– prihodkov (najetje posojil)                 –
– odhodkov (odplačevanje posojil)               –
Presežek prihodkov za leto 1996 znaša skupaj 31,197.480,72 SIT in se prenese v proračun za leto 1997.
2. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana izkazujejo po zaključnem računu za leto 1996 naslednje stanje:
prilivi                    7,664.069,60 SIT,
poraba                      975.077,30 SIT.
Stanje denarnih sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12. 1996 znaša 6,688.992,30 SIT in se prenese v rezervni sklad Občine Sežana za leto 1997.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-17/97
Sežana, dne 20. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost